EGO Power+ privaatsuspoliitika

See veebisait kogub oma kasutajatelt teatud isikuandmeid.

Selle dokumendi saab viitamiseks printida, kasutades mis tahes brauseri sätetes käsku print.

Omanik ja andmetöötleja

EGO Power Plus
Unit 8, Anglo Office Business Park
Lincoln Road
High Wycombe
HP12 3RH

Omaniku kontaktmeiliaadress : eu.support@egopowerplus.eu

Kogutavate andmete tüübid

Isikuandmete tüüpide hulgas, mida see veebisait ise või kolmandate isikute kaudu kogub, on järgmised: Jälgijad; Kasutusandmed; seadme teave; unikaalsed seadme identifikaatorid reklaamimiseks (nt Google Advertiser ID või IDFA); sirvimisajalugu; klikid; lehe vaatamised; linn; riik; riik; Kasutaja ID; brauseri teave; kasutajate arv; seansi statistika; Sihtnumber; provints; maakond; laiuskraad (linna); pikkuskraad (linna); metroopiirkond; geograafia/piirkond; IP-aadress; rakenduse teave; seadme logid; operatsioonisüsteemid; keel; kaatrid; seansside arv; seansi kestus; leheküljele kerimise interaktsioonid; hiire liigutused; kerimisasend; klahvivajutuse üritused; liikumisanduri sündmused; puudutage sündmusi; video vaatamised; otsinguajalugu; interaktsioonisündmused; lehe sündmused; kohandatud üritused; Rakendus avaneb; eesnimi; perekonnanimi; sünnikuupäev; telefoninumber; Käibemaksukohustuslase number; ettevõtte nimi; füüsiline aadress; e-posti aadress; veebisait; erinevat tüüpi andmeid.

Täielikud üksikasjad igat tüüpi kogutud isikuandmete kohta on esitatud käesoleva privaatsuspoliitika vastavates jaotistes või enne andmete kogumist kuvatud konkreetsetes selgitustekstides.
Isikuandmeid võib kasutaja vabalt esitada või Kasutusandmete puhul koguda automaatselt selle veebisaidi kasutamisel.
Kui ei ole sätestatud teisiti, on kõik sellel veebisaidil nõutavad andmed kohustuslikud ja nende andmete esitamata jätmine võib muuta sellel veebisaidil teenuste osutamise võimatuks. Juhtudel, kui sellel veebisaidil on konkreetselt öeldud, et mõned andmed ei ole kohustuslikud, võivad kasutajad neid andmeid mitte edastada, ilma et see mõjutaks teenuse kättesaadavust või toimimist.
Kasutajad, kes pole kindlad, millised Isikuandmed on kohustuslikud, on teretulnud Omanikuga ühendust võtma.
Küpsiste või muude jälgimistööriistade kasutamine sellel veebisaidil või sellel veebisaidil kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste omanike poolt teenib lisaks muudele käesolevas dokumendis kirjeldatud eesmärkidele ka kasutajale vajaliku teenuse pakkumise eesmärki. ja küpsisepoliitikas.

Kasutajad vastutavad selle veebisaidi kaudu saadud, avaldatud või jagatud kolmandate isikute isikuandmete eest.

Andmete töötlemise viis ja koht

Töötlemise meetodid

Omanik rakendab asjakohaseid turvameetmeid, et vältida andmetele volitamata juurdepääsu, avaldamist, muutmist või volitamata hävitamist.
Andmete töötlemine toimub arvutite ja/või IT-põhiste tööriistade abil, järgides organisatsioonilisi protseduure ja režiime, mis on rangelt seotud näidatud eesmärkidega. Lisaks Omanikule võivad Andmed mõnel juhul olla juurdepääsetavad teatud tüüpi vastutavatele isikutele, kes on seotud selle veebisaidi toimimisega (haldus, müük, turundus, juriidiline, süsteemihaldus) või välistele isikutele (näiteks kolmandatele isikutele). osapoolte tehniliste teenuste pakkujad, postikandjad, hostimise pakkujad, IT-ettevõtted, sideagentuurid), mille omanik on vajadusel määranud andmetöötlejaks. Nende osapoolte uuendatud nimekirja võib omanikult igal ajal küsida.

Koht

Andmeid töödeldakse Omaniku tegevuskontorites ja muudes kohtades, kus asuvad töötlemisega seotud osapooled.

Sõltuvalt Kasutaja asukohast võib andmeedastus hõlmata Kasutaja andmete edastamist muusse riiki kui tema riik. Selliste edastatud andmete töötlemise koha kohta lisateabe saamiseks saavad Kasutajad vaadata jaotist, mis sisaldab üksikasju Isikuandmete töötlemise kohta.

Säilitusaeg

Kui käesolevas dokumendis ei ole sätestatud teisiti, töödeldakse ja säilitatakse Isikuandmeid nii kaua, kui seda nõuab nende kogumise eesmärk, ning neid võib kehtivast juriidilisest kohustusest tulenevalt või Kasutajate nõusolekul säilitada kauem.

Töötlemise eesmärgid

Kasutajat puudutavaid andmeid kogutakse selleks, et võimaldada Omanikul osutada teenust, täita oma juriidilisi kohustusi, vastata jõustamisnõuetele, kaitsta oma (või kasutajate või kolmandate isikute) õigusi ja huve, tuvastada pahatahtlikku või petturlikku tegevust, samuti järgmised: liikluse optimeerimine ja levitamine, uuesti turundamine ja käitumuslik sihtimine, reklaamimine, analüüs, sildihaldus, rämpsposti ja robotite kaitse, kasutajaga ühenduse võtmine, registreerimine ja autentimine, mida pakub otse see veebisait, soojuse kaardistamine ja seansi salvestamine, suhtlus võrguga küsitlusplatvormid, suhtlemine andmekogumisplatvormide ja muude kolmandate osapooltega ning andmete kogumise ja veebiküsitluste haldamine.

Täpsemat teavet igal eesmärgil kasutatavate Isikuandmete kohta võib Kasutaja vaadata jaotisest „Üksikasjalik teave isikuandmete töötlemise kohta“.

Üksikasjalik teave Isikuandmete töötlemise kohta

Isikuandmeid kogutakse järgmistel eesmärkidel ja kasutades järgmisi teenuseid:

Reklaam

Seda tüüpi teenus võimaldab kasutajaandmeid kasutada reklaamisuhtluse eesmärgil. Neid teateid kuvatakse sellel veebisaidil bännerite ja muude reklaamide kujul, mis võivad põhineda kasutaja huvidel.
See ei tähenda, et kõiki Isikuandmeid kasutatakse sel eesmärgil. Teave ja kasutustingimused on näidatud allpool.
Mõned allpool loetletud teenused võivad kasutada jälgijaid kasutajate tuvastamiseks, käitumuslikuks ümbersihtimiseks, st kasutaja huvidele ja käitumisele kohandatud reklaamide kuvamiseks või reklaamide toimivuse mõõtmiseks. Lisateabe saamiseks vaadake vastavate teenuste privaatsuspoliitikat.
Seda tüüpi teenused pakuvad tavaliselt võimalust sellisest jälgimisest loobuda. Lisaks allolevate teenuste pakutavatele loobumisfunktsioonidele võivad kasutajad saada lisateavet selle kohta, kuidas üldiselt huvipõhisest reklaamimisest loobuda, selle dokumendi spetsiaalsest jaotisest „Kuidas loobuda huvipõhisest reklaamimisest”. .

TikToki konversioonide jälgimine

TikToki konversioonide jälgimine on analüüsi- ja käitumispõhise sihtimise teenus, mida pakuvad TikTok Inc. või TikTok Information Technologies UK Limited, olenevalt sellest, kuidas omanik haldab andmetöötlust ja mis ühendab TikToki reklaamivõrgu andmed sellel veebisaidil tehtud toimingutega. TikToki piksel jälgib konversioone, mida saab omistada TikToki reklaamidele, ja võimaldab sihtida kasutajarühmi selle veebisaidi varasema kasutamise põhjal.

Töödeldavad isikuandmed: seadme teave; Jälgijad; unikaalsed seadme identifikaatorid reklaamimiseks (nt Google Advertiser ID või IDFA); Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika; Ühendkuningriik – privaatsuspoliitika.

ShareThis (Sharethis Inc.)

ShareThis on Sharethis Inc. pakutav reklaami- ja käitumispõhise sihtimise teenus, mis kuvab vidina, mis võimaldab suhelda sotsiaalvõrgustike ja välisplatvormidega ning jagada selle veebisaidi sisu. Kasutajad saavad loobuda ShareThis'i jälgijate kasutamisest reklaamide isikupärastamiseks, külastades seda loobumislehte.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)

Microsoft Advertising on Microsoft Corporationi pakutav reklaamiteenus.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Metareklaamide konversioonide jälgimine (metapikslid)

Metareklaamide konversioonide jälgimine (metapikslid) on analüüsiteenus, mida pakuvad Meta Platforms, Inc. või Meta Platforms Ireland Limited, olenevalt sellest, kuidas omanik haldab andmetöötlust ja mis ühendab Meta Audience Networki andmed sellel veebisaidil tehtud toimingutega. . Meta piksel jälgib konversioone, mida saab omistada reklaamidele Facebookis, Instagramis ja Meta Audience Networkis.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika – loobumine; Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Hotjari vormianalüüs ja konversioonilehtrid (Hotjar Ltd.)

Hotjar on analüütikateenus, mida pakub Hotjar Ltd.
Hotjar austab üldisi Do Not Track päiseid. See tähendab, et teie brauser võib öelda, et skript ei kogu teie andmeid. See on seade, mis on saadaval kõigis suuremates brauserites. Siit leiate teavet Hotjari loobumise kohta.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Malta – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Crimtan (Crimtan Holdings Limited)

Crimtan on reklaamiteenus, mida pakub Crimtan Holdings Limited.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ühendkuningriik – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Analüütika

Selles jaotises sisalduvad teenused võimaldavad Omanikul jälgida ja analüüsida veebiliiklust ning neid saab kasutada Kasutaja käitumise jälgimiseks.

Meta sündmuste juht

Meta Events Manager on analüüsiteenus, mida pakuvad Meta Platforms Ireland Limited või Meta Platforms, Inc., olenevalt sellest, kuidas omanik andmete töötlemist haldab. Metapiksli integreerimisega saab Meta Events Manager anda omanikule ülevaate selle veebisaidi liiklusest ja interaktsioonidest.

Töödeldavad isikuandmed: brauseri teave; sirvimisajalugu; linn; klikid; riik; lehe vaatamised; riik; Jälgijad; unikaalsed seadme identifikaatorid reklaamimiseks (nt Google Advertiser ID või IDFA); Kasutusandmed; Kasutaja ID.

Töötlemise koht: Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobu; Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika – loobumine.

Google Analytics 4

Google Analytics 4 on veebianalüüsi teenus, mida pakub Google LLC või Google Ireland Limited, olenevalt sellest, kuidas omanik haldab andmetöötlust ("Google"). Google kasutab kogutud andmeid selle veebisaidi kasutamise jälgimiseks ja uurimiseks, oma tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja nende jagamiseks teiste Google'i teenustega.
Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.
Google Analytics 4-s kasutatakse IP-aadresse kogumise ajal ja seejärel visatakse need ära enne andmete sisselogimist mis tahes andmekeskusesse või serverisse. Kasutajad saavad lisateavet Google'i ametlikust dokumentatsioonist.

Töödeldud isikuandmed: Kasutajate arv; seansi statistika; Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika – loobumine; Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Google Analyticsi demograafia ja huvide aruanded

Google Analyticsi demograafilised ja huvide aruanded on Google'i reklaamide aruandluse funktsioon, mis teeb selle veebisaidi Google Analyticsis demograafilised ja huvide andmed kättesaadavaks (demograafiline teave tähendab vanuse ja soo andmeid).

Kasutajad saavad Google'i küpsiste kasutamisest loobuda, külastades Google'i reklaamiseadeid.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; unikaalsed seadme identifikaatorid reklaamimiseks (näiteks Google'i reklaamija ID või IDFA).

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika – loobumine; Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Google Analyticsi reklaami aruandluse funktsioonid

Sellel veebisaidil Google Analyticsis on aktiveeritud reklaami aruandluse funktsioonid, mis koguvad lisateavet DoubleClicki küpsisest (veebitegevused) ja seadmete reklaami-ID-dest (rakenduse tegevused). See võimaldab omanikul analüüsida konkreetse käitumise ja huvide andmeid (liiklusandmed ja kasutajate reklaamide interaktsiooni andmed) ja kui see on lubatud, siis demograafilisi andmeid (teave vanuse ja soo kohta).

Kasutajad saavad Google'i küpsiste kasutamisest loobuda, külastades Google'i reklaamiseadeid.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; unikaalsed seadme identifikaatorid reklaamimiseks (nt Google Advertiser ID või IDFA); erinevat tüüpi andmeid, nagu on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika – loobumine; Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Google Analytics (Universal Analytics) (Google Ireland Limited)

Google Analytics (Universal Analytics) on veebianalüüsi teenus, mida pakub Google Ireland Limited ("Google"). Google kasutab kogutud andmeid selle veebisaidi kasutamise jälgimiseks ja uurimiseks, oma tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja nende jagamiseks teiste Google'i teenustega.
Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Google Analytics (Universal Analytics) anonüümseks muudetud IP-ga (Google Ireland Limited)

Google Analytics (Universal Analytics) on veebianalüüsi teenus, mida pakub Google Ireland Limited ("Google"). Google kasutab kogutud andmeid selle veebisaidi kasutamise jälgimiseks ja uurimiseks, oma tegevuse kohta aruannete koostamiseks ja nende jagamiseks teiste Google'i teenustega.
Google võib kasutada kogutud andmeid oma reklaamivõrgustiku reklaamide kontekstualiseerimiseks ja isikupärastamiseks.
See Google Analyticsi integreerimine muudab teie IP-aadressi anonüümseks. See toimib, lühendades kasutajate IP-aadresse Euroopa Liidu liikmesriikides või teistes Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriikides. Ainult erandjuhtudel saadetakse täielik IP-aadress Google'i serverisse ja lühendatakse USA-s.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Iirimaa – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Kasutajaga ühenduse võtmine

Kontaktivorm (see veebisait)

Täites kontaktivormi oma andmetega, volitab kasutaja seda veebisaiti kasutama neid andmeid teabepäringutele, hinnapakkumistele või mis tahes muule vormi päises märgitud päringule vastamiseks.

Töödeldavad isikuandmed: linn; ettevõtte nimi; riik; maakond; sünnikuupäev; e-posti aadress; eesnimi; perekonnanimi; telefoninumber; füüsiline aadress; Jälgijad; Kasutusandmed; Kasutaja ID; Käibemaksukohustuslase number; veebisait; Sihtnumber.

Soojuse kaardistamine ja seansi salvestamine

Soojuse kaardistamise teenuseid kasutatakse selle veebisaidi piirkondade kuvamiseks, millega kasutajad kõige sagedamini suhtlevad. See näitab, kus on huvipunktid. Need teenused võimaldavad jälgida ja analüüsida veebiliiklust ning jälgida kasutajate käitumist.
Mõned neist teenustest võivad salvestada seansse ja teha need hilisemaks visuaalseks taasesituseks kättesaadavaks.

Hotjar Heat Maps & Recordings (Hotjar Ltd.)

Hotjar on seansi salvestamise ja soojuse kaardistamise teenus, mida pakub Hotjar Ltd.
Hotjar austab üldisi "Do Not Track" päiseid. See tähendab, et brauser võib oma skriptile öelda, et ta ei kogu kasutaja andmeid. See on seade, mis on saadaval kõigis suuremates brauserites. Siit leiate teavet Hotjari loobumise kohta.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed; erinevat tüüpi andmeid, nagu on määratletud teenuse privaatsuspoliitikas.

Töötlemise koht: Malta – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Andmekogumisplatvormide ja muude kolmandate osapooltega suhtlemine

Seda tüüpi teenus võimaldab kasutajatel andmete salvestamise ja taaskasutamise eesmärgil suhelda andmete kogumise platvormide või muude teenustega otse selle veebisaidi lehtedelt.
Kui mõni neist teenustest on installitud, võib see koguda sirvimis- ja kasutusandmeid lehtedel, kuhu see on installitud, isegi kui kasutajad teenust aktiivselt ei kasuta.

Hotjar Recruit User Testers (Hotjar Ltd.)

Vidin Hotjar Recruit User Testers on teenus Hotjari andmekogumisplatvormiga suhtlemiseks, mida pakub Hotjar Ltd.
Hotjar austab üldisi "Do Not Track" päiseid. See tähendab, et brauser võib oma skriptile öelda, et ta ei kogu kasutaja andmeid. See on seade, mis on saadaval kõigis suuremates brauserites. Siit leiate teavet Hotjari loobumise kohta.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed; erinevat tüüpi andmeid.

Töötlemise koht: Malta – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Suhtlemine veebiküsitlusplatvormidega

Seda tüüpi teenus võimaldab kasutajatel suhelda kolmandate osapoolte veebiküsitlusplatvormidega otse selle veebisaidi lehtedelt.
Kui mõni neist teenustest on installitud, võib see koguda sirvimis- ja kasutusandmeid lehtedel, kuhu see on installitud, isegi kui kasutajad teenust aktiivselt ei kasuta.

Hotjari küsitlus- ja küsitlusvidinad (Hotjar Ltd.)

Hotjar Poll & Survey vidinad on teenused, mis võimaldavad suhelda Hotjari platvormiga, mida pakub Hotjar Ltd.
Hotjar austab üldisi „Ära jälgi” päiseid. See tähendab, et brauser võib oma skriptile öelda, et ta ei kogu kasutaja andmeid. See on seade, mis on saadaval kõigis suuremates brauserites. Siit leiate teavet Hotjari loobumise kohta.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed; erinevat tüüpi andmeid.

Töötlemise koht: Malta – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Andmete kogumise ja veebiküsitluste haldamine

Seda tüüpi teenus võimaldab sellel veebisaidil hallata veebivormide ja uuringute loomist, juurutamist, haldamist, levitamist ja analüüsi, et koguda, salvestada ja uuesti kasutada mis tahes vastanud kasutajate andmeid.
Kogutavad Isikuandmed sõltuvad teabest, mida Kasutajad vastavas veebivormis küsivad ja esitavad.

Need teenused võivad olla integreeritud paljude kolmandate osapoolte teenustega, et võimaldada Omanikul teha töödeldavate andmetega järgnevaid samme – nt kontaktide haldamine, sõnumite saatmine, analüüs, reklaam ja maksete töötlemine.

Hotjari uuringud (Hotjar Ltd.)

Hotjari uuringud on küsitluste koostaja ja andmete kogumise platvorm, mida pakub Hotjar Ltd.
Hotjari uuringud võivad kasutaja käitumise jälgimiseks kasutada küpsiseid. Kasutajad saavad Hotjari küsitluste küpsiste jälgimisest loobuda, külastades seda loobumislehte.

Hotjari uuringud austavad enamikes kaasaegsetes brauserites saadaolevat valikut Ära jälgi, mis aktiveerimise korral saadab spetsiaalse signaali kasutaja tegevuse jälgimise lõpetamiseks. Siit leiate lisateavet selle kohta, kuidas lubada mitte jälgida iga toetatud brauseri jaoks.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Malta – Privaatsuspoliitika – Loobu.

Registreerimine ja autentimine toimub otse sellel veebisaidil

Registreerudes või autentides lubavad kasutajad sellel veebisaidil end tuvastada ja võimaldada neile juurdepääsu spetsiaalsetele teenustele. Isikuandmeid kogutakse ja säilitatakse ainult registreerimise või tuvastamise eesmärgil. Kogutakse ainult neid andmeid, mis on vajalikud Kasutajate poolt soovitud teenuse osutamiseks.

Otsene registreerimine (see veebisait)

Kasutaja registreerub, täites registreerimisvormi ja edastades Isikuandmed otse sellele veebisaidile.

Töödeldavad isikuandmed: linn; ettevõtte nimi; riik; maakond; e-posti aadress; riik; Jälgijad; Kasutaja ID; veebisait; Sihtnumber.

Uuesti turundamine ja käitumuslik sihtimine

Seda tüüpi teenus võimaldab sellel veebisaidil ja selle partneritel teavitada, optimeerida ja esitada reklaame selle põhjal, kuidas kasutaja seda veebisaiti varem kasutas.
Seda tegevust hõlbustab kasutusandmete jälgimine ja Trackersi kasutamine teabe kogumiseks, mis seejärel edastatakse uuesti turundamise ja käitumusliku sihtimise tegevust haldavatele partneritele.
Mõned teenused pakuvad e-posti aadresside loenditel põhinevat uuesti turundamise valikut.
Seda tüüpi teenused pakuvad tavaliselt võimalust sellisest jälgimisest loobuda. Lisaks allolevate teenuste pakutavatele loobumisfunktsioonidele võivad kasutajad saada lisateavet selle kohta, kuidas üldiselt huvipõhisest reklaamimisest loobuda, selle dokumendi spetsiaalsest jaotisest „Kuidas loobuda huvipõhisest reklaamimisest”. .

TikToki uuesti turundamine (TikTok Information Technologies UK Limited)

TikToki uuesti turundamine on TikTok Information Technologies UK Limited pakutav uuesti turundamise ja käitumispõhise sihtimise teenus, mis ühendab selle veebisaidi tegevuse TikToki reklaamivõrgustikuga.

Töödeldavad isikuandmed: seadme teave; Jälgijad; unikaalsed seadme identifikaatorid reklaamimiseks (nt Google Advertiser ID või IDFA); Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ühendkuningriik – privaatsuspoliitika.

Rämpsposti ja robotite kaitse

Seda tüüpi teenus analüüsib selle veebisaidi liiklust, mis võib sisaldada kasutajate isikuandmeid, eesmärgiga filtreerida see liikluse soovimatutest osadest, sõnumitest ja sisust, mis on tunnistatud rämpspostiks, või kaitsta seda pahatahtlike robotite tegevuse eest.

Cloudflare'i robotite haldus (Cloudflare Inc.)

Cloudflare Bot Management on pahatahtliku robotite kaitse ja haldusteenus, mida pakub Cloudflare Inc.

Töödeldud isikuandmed: rakenduse teave; Rakendus avaneb; brauseri teave; sirvimisajalugu; linn; klikid; riik; maakond; kohandatud üritused; seadme teave; seadme logid; geograafia/piirkond; interaktsioonisündmused; IP-aadress; klahvivajutuse üritused; keel; laiuskraad (linna); kaatrid; pikkuskraad (linna); metroopiirkond; liikumisanduri sündmused; hiire liigutused; seansside arv; operatsioonisüsteemid; lehe sündmused; lehe vaatamised; provints; kerimisasend; leheküljele kerimise interaktsioonid; otsinguajalugu; seansi kestus; seansi statistika; riik; puudutage sündmusi; Jälgijad; Kasutusandmed; video vaatamised; Sihtnumber.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika.

Sildi haldamine

Seda tüüpi teenus aitab omanikul hallata sellel veebisaidil vajalikke silte või skripte tsentraliseeritud viisil.
Selle tulemusena liiguvad kasutajate andmed nende teenuste kaudu, mille tulemuseks võib olla nende andmete säilitamine.

Google Tag Manager

Google Tag Manager on sildihaldusteenus, mida pakub Google LLC või Google Ireland Limited, olenevalt sellest, kuidas omanik haldab andmete töötlemist.

Töödeldavad isikuandmed: Jälgijad; Kasutusandmed.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika; Iirimaa – privaatsuspoliitika.

Liikluse optimeerimine ja levitamine

Seda tüüpi teenus võimaldab sellel veebisaidil oma sisu levitada erinevates riikides asuvate serverite abil ja optimeerida nende toimivust.
Milliseid Isikuandmeid töödeldakse, sõltub nende teenuste omadustest ja viisist. Nende ülesanne on filtreerida suhtlust selle veebisaidi ja kasutaja brauseri vahel.
Arvestades selle süsteemi laialdast levikut, on raske määrata asukohti, kuhu kasutaja isikuandmeid sisaldav sisu edastatakse.

Cloudflare (Cloudflare Inc.)

Cloudflare on liikluse optimeerimise ja levitamise teenus, mida pakub Cloudflare Inc.
Cloudflare'i integreerimine tähendab, et see filtreerib kogu selle veebisaidi kaudu toimuva liikluse, st suhtluse selle veebisaidi ja kasutaja brauseri vahel, võimaldades samal ajal ka sellelt veebisaidilt pärinevaid analüütilisi andmeid. tasakaalukas.

Töödeldud isikuandmed: Jälgijad.

Töötlemise koht: Ameerika Ühendriigid – privaatsuspoliitika.

Teave huvipõhisest reklaamist loobumise kohta

Lisaks selles dokumendis loetletud teenuste pakutavatele loobumisfunktsioonidele saavad kasutajad küpsiste poliitika spetsiaalses jaotises lisateavet selle kohta, kuidas üldiselt huvipõhisest reklaamist loobuda.

Küpsiste poliitika

See veebisait kasutab jälgijaid. Lisateabe saamiseks võivad kasutajad tutvuda küpsiste poliitikaga.

Lisateave kasutajatele

Töötlemise õiguslik alus

Omanik võib töödelda Kasutajatega seotud isikuandmeid, kui kehtib üks järgmistest:

Kasutajad on andnud nõusoleku ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
Andmete edastamine on vajalik Kasutajaga sõlmitud lepingu ja/või sellega seotud lepingueelsete kohustuste täitmiseks;
töötlemine on vajalik Omaniku suhtes kehtiva juriidilise kohustuse täitmiseks;
töötlemine on seotud ülesandega, mida täidetakse avalikes huvides või Omanikule antud avaliku võimu teostamisel;
töötlemine on vajalik omaniku või kolmanda isiku õigustatud huvide saavutamiseks.

Igal juhul aitab Omanik hea meelega selgitada, milline konkreetne õiguslik alus töötlemisel kohaldub ning eelkõige see, kas Isikuandmete esitamine on seadusest või lepingust tulenev nõue või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Lisateave säilitusaja kohta

Kui käesolevas dokumendis ei ole sätestatud teisiti, töödeldakse ja säilitatakse Isikuandmeid nii kaua, kui seda nõuab nende kogumise eesmärk, ning neid võib kehtivast juriidilisest kohustusest tulenevalt või Kasutajate nõusolekul säilitada kauem.

Seetõttu:

Omaniku ja Kasutaja vahelise lepingu täitmisega seotud eesmärkidel kogutud isikuandmeid säilitatakse kuni lepingu täieliku täitmiseni.
Omaniku õigustatud huvide täitmiseks kogutud isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks. Kasutajad võivad leida konkreetset teavet omaniku õigustatud huvide kohta käesoleva dokumendi vastavatest osadest või võttes ühendust omanikuga.

Omanikul võib lubada säilitada Isikuandmeid pikema aja jooksul, kui Kasutaja on andnud selliseks töötlemiseks nõusoleku, kuni nõusolekut tagasi ei võeta. Lisaks võib Omanik olla kohustatud säilitama Isikuandmeid pikema aja jooksul, kui see on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks või asutuse korraldusel.

Säilitusperioodi lõppedes Isikuandmed kustutatakse. Seetõttu ei saa juurdepääsuõigust, õigust kustutamisele, õigust andmete parandamisele ja õigust andmete teisaldamisele rakendada pärast säilitustähtaja möödumist.

Kasutajate õigused, mis tulenevad isikuandmete kaitse üldmäärusest (GDPR)

Kasutajad võivad kasutada teatud õigusi seoses Omaniku poolt töödeldavate andmetega.

Eelkõige on kasutajatel õigus seadusega lubatud ulatuses teha järgmist:

Võtke oma nõusolek igal ajal tagasi. Kasutajal on õigus nõusolek tagasi võtta, kui ta on eelnevalt andnud nõusoleku oma Isikuandmete töötlemiseks.
Oma andmete töötlemise vastu. Kasutajatel on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele, kui töötlemine toimub muul õiguslikul alusel kui nõusolek.
Juurdepääs nende andmetele. Kasutajatel on õigus teada saada, kas Andmeid töötleb Omanik, saada teavet töötlemise teatud aspektide kohta ja saada töötlemisel olevate andmete koopia.
Kontrollige ja otsige parandus. Kasutajatel on õigus kontrollida oma Andmete õigsust ja paluda nende uuendamist või parandamist.
Piirata nende andmete töötlemist. Kasutajatel on õigus piirata oma Andmete töötlemist. Sel juhul ei töötle Omanik oma andmeid ühelgi muul eesmärgil peale nende salvestamise.
Laske oma isikuandmed kustutada või muul viisil eemaldada. Kasutajatel on õigus nõuda oma Andmete kustutamist Omanikult.
Saate oma andmed ja edastage need teisele vastutavale töötlejale. Kasutajatel on õigus saada oma Andmed struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas vormingus ning kui see on tehniliselt teostatav, siis lasta need takistusteta edastada teisele vastutavale töötlejale.
Esitage kaebus. Kasutajatel on õigus esitada nõue oma pädevale andmekaitseasutusele.

Samuti on kasutajatel õigus saada teavet välismaale andmete edastamise õigusliku aluse kohta, sealhulgas mis tahes rahvusvahelisele avaliku õiguse alusel tegutsevatele või kahe või enama riigi asutatud rahvusvahelisele organisatsioonile, nagu ÜRO, ning turvameetmete kohta, mida omanik on võtnud nende kaitsmiseks. Andmed.

Andmed töötlemisele vastuväite esitamise õiguse kohta

Kui isikuandmeid töödeldakse avalikes huvides, omanikule antud ametlike volituste täitmisel või omaniku õigustatud huvide täitmisel, võivad kasutajad sellisele töötlemisele vastuväiteid esitada, esitades oma konkreetse olukorraga seotud põhjuse. vastuväidet põhjendama.

Kasutajad peavad siiski teadma, et kui nende isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil, võivad nad töötlemisele igal ajal tasuta ja põhjendusi esitamata vastuväiteid esitada. Kui kasutaja on vastu otseturunduse eesmärgil töötlemisele, siis isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töödelda. Et teada saada, kas Omanik töötleb Isikuandmeid otseturunduse eesmärgil, võivad Kasutajad vaadata selle dokumendi asjakohaseid jaotisi.

Kuidas neid õigusi kasutada

Kõik kasutajaõiguste kasutamise taotlused saab suunata Omanikule käesolevas dokumendis toodud kontaktandmete kaudu. Sellised päringud on tasuta ja Omanik vastab neile esimesel võimalusel ja alati ühe kuu jooksul, edastades Kasutajatele seadusega nõutud teabe. Isikuandmete mis tahes parandamisest, kustutamisest või töötlemise piiramisest teatab omanik igale saajale, kellele isikuandmed on avaldatud, välja arvatud juhul, kui see osutub võimatuks või nõuab ebaproportsionaalseid jõupingutusi. Kasutajate soovil teavitab Omanik neid nendest saajatest.

Lisateave andmete kogumise ja töötlemise kohta

Õiguslik tegevus

Omanik võib kasutada kasutaja isikuandmeid seaduslikel eesmärkidel kohtus või etappides, mis viivad võimaliku kohtumenetluseni, mis tuleneb selle veebisaidi või sellega seotud teenuste mittesihipärasest kasutamisest.
Kasutaja kinnitab, et on teadlik sellest, et Omanik võidakse nõuda avaliku võimu nõudmisel isikuandmete avaldamist.

Lisateave kasutaja isikuandmete kohta

Lisaks käesolevas privaatsuspoliitikas sisalduvale teabele võib see veebisait anda Kasutajale nõudmisel täiendavat ja kontekstipõhist teavet konkreetsete teenuste või isikuandmete kogumise ja töötlemise kohta.

Süsteemi logid ja hooldus

Käitamise ja hoolduse eesmärgil võivad see veebisait ja mis tahes kolmanda osapoole teenused koguda faile, mis salvestavad selle veebisaidiga suhtlemist (süsteemi logid) või kasutada sel eesmärgil muid isikuandmeid (nt IP-aadressi).

Teave, mida see poliitika ei sisalda

Isikuandmete kogumise või töötlemise kohta võib omanikult igal ajal küsida lisateavet. Palun vaadake kontaktteavet selle dokumendi alguses.

Selle privaatsuspoliitika muudatused

Omanik jätab endale õiguse teha käesolevas privaatsuspoliitikas igal ajal muudatusi, teavitades sellest oma kasutajaid sellel lehel ja võimalusel ka sellel veebisaidil ja/või – niivõrd kui see on tehniliselt ja juriidiliselt võimalik – saates kasutajatele teate mis tahes kättesaadava kontaktandmete kaudu. omanik. Seda lehte on tungivalt soovitatav sageli kontrollida, viidates allosas loetletud viimase muudatuse kuupäevale.

Kui muudatused mõjutavad Kasutaja nõusoleku alusel tehtavaid töötlemistoiminguid, kogub Omanik vajadusel Kasutajalt uue nõusoleku.

Mõisted ja õiguslikud viited

Isikuandmed (või andmed)

Igasugune teave, mis otseselt, kaudselt või seoses muu teabega – sealhulgas isikukood – võimaldab tuvastada või tuvastada füüsilist isikut.

Kasutusandmed

Selle veebisaidi (või sellel veebisaidil kasutatavate kolmandate osapoolte teenuste) kaudu automaatselt kogutud teave, mis võib hõlmata: seda veebisaiti kasutavate kasutajate kasutatavate arvutite IP-aadresse või domeeninimesid, URI-aadresse (ühtne ressursiidentifikaator), päringu aeg, meetod, mida kasutati päringu serverile esitamiseks, vastuseks saadud faili suurus, numbrikood, mis näitab serveri vastuse olekut (edukas tulemus, viga jne), päritoluriik, kasutaja poolt kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi funktsioonid, erinevad aja üksikasjad külastuse kohta (nt igal rakenduse lehel veedetud aeg) ja üksikasjad rakenduses jälgitava tee kohta, viidates eriliselt külastuste järjestusele. külastatud leheküljed ja muud parameetrid seadme operatsioonisüsteemi ja/või Kasutaja IT-keskkonna kohta.

Kasutaja

Seda veebisaiti kasutav isik, kes langeb kokku Andmesubjektiga, kui ei ole teisiti märgitud.

Andmesubjekt

Füüsiline isik, kellele Isikuandmed viitavad.

Andmetöötleja (või töötleja)

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel, nagu on kirjeldatud käesolevas privaatsuspoliitikas.

Vastutav andmetöötleja (või omanik)

Füüsiline või juriidiline isik, riigiasutus, asutus või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid, sealhulgas käesoleva Veebilehe toimimise ja kasutamisega seotud turvameetmed. Vastutav töötleja on selle veebisaidi omanik, kui ei ole sätestatud teisiti.

See veebisait (või see rakendus)

Vahendid, mille abil kasutaja isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse.

Teenindus

Sellel veebisaidil pakutav teenus, nagu on kirjeldatud suhtelistes tingimustes (kui see on saadaval) ja sellel saidil/rakenduses.

Euroopa Liit (või EL)

Kui ei ole märgitud teisiti, hõlmavad kõik käesolevas dokumendis viited Euroopa Liidule kõiki praeguseid Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriike.

Küpsis

Küpsised on jälgijad, mis koosnevad kasutaja brauseris salvestatud väikestest andmekogumitest.

Jälgija

Jälgija viitab mis tahes tehnoloogiale – nt küpsised, kordumatud identifikaatorid, veebimajakad, manustatud skriptid, e-sildid ja sõrmejäljed –, mis võimaldab kasutajaid jälgida, näiteks pääsedes ligi või salvestades teavet Kasutaja seadmesse.

Juriidiline teave

See privaatsuspoliitika on seotud ainult selle veebisaidiga, kui selles dokumendis ei ole sätestatud teisiti.